Премахване на татуировки

Когато човек реши да си направи татуировка, това обикновено му се струва добра идея. Много хора си правят татуировки по най-различни причини – за да изпъкнат пред приятелите си, да повдигнат самочувствието си или просто за да създадат имидж, който да ги отличи от останалите. Вариантите за татуировки са невероятно разнообразни – от нещо обикновено като име на приятел или приятелка до сложно впечатляващо изображение в много цветове.

След време обаче може да ви хрумне, че трябва да се отървете от татуировката, защото тя вече не ви харесва Как да стане това?

Премахването на татуировки на "Rejuvi" не е лазерна техника. По-точно, това е уникален процес на химическо извличане.

Традиционните или обичайни пигменти за микропигментация или татуиране представляват неорганични метални оксиди, като железен оксид, въглеродни съединения (сажди), хромен оксид или титанов диоксид, и т.н. Тези неорганични метални оксиди не се разтворят във вода и в повечето органични разтворители. Съответно, те остават за дълъг период от време, след като бъдат имплантирани в кожата.

Системата за премахване на татуировки на "Rejuvi" се състои от алкалоземни метални оксиди и преходни метални оксиди (с фракционен състав на частиците, сходен с пигментите на татуировките), съчетани в специална формула (Суспензия). Металните оксиди в Системата за премахване на татуировки на "Rejuvi" имат много сходни физико-химични свойства с тези на пигментите на татуировките, така че имат добра степен на химично сходство или разтворимост. Старата поговорка, че "сходното привлича сходно" отразява именно този принцип. Когато Суспензията за премахване на татуировки на "Rejuvi" има добър физически контакт с пигментите на татуировката (в кожата), пигментите на татуировката постепенно се поглъщат от Суспензията за премахване на татуировки на "Rejuvi". Също така, продуктът за премахване на татуировки на "Rejuvi" е създаден да бъде несъвместим с кожата, така че кожата да го отхвърля или изхвърля. След като пигментите на татуировката се погълнат от Премахващата суспензия на "Rejuvi", кожата отхвърля сместа на повърхността си (формира коричка или нещо като струпей, които се отделят от кожата).

Продължителността на съществуване на татуировките няма значително отражение върху процеса на премахване. Някои татуировки с над 20-годишен живот бяха успешно отстранени с техниката на "Rejuvi". Разбира се, наскоро направените татуировки (преди по-малко от година) могат да бъдат отстранени малко по-лесно, отколкото старите татуировки.

На база резултата от първия сеанс, след това се решава как да се извърши вторият - след достатъчно възстановяване на кожата (8 до 10 седмици).

tattoosremoval

Премахването на татуировки на "Rejuvi" не е лазерна техника, а по-точно уникален процес на химическо извличане.